Vereniging Bewegwijzering Nederland
HomeActueel & TrendsBewegwijzeringLeden
Zoeken:

Opstellen verkeersplan groepsaccomodatie de Heidehoeve

De 4 Eijken Advies

Dit brengt extra verkeersbewegingen met zich mee. De gemeente Someren wil een onderbouwing van het plan met een verkeersplan waarin de verkeersdruk op de omgeving wordt bepaald.

De eigenaar van De Heidehoeve heeft De 4 Eijken Advies benaderd om dit verkeersplan op te stellen.

 

Aanpak

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de verkeersgeneratie en parkeerbehoefte die ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. Hiertoe kunnen berekeningen worden uitgevoerd op basis van de publicatie 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, publicatie 317 (oktober 2012) van het CROW.

Specifiek voor verkeersgeneratie en parkeren heeft het CROW de publicatie, 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' opgesteld. Deze kencijfers zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en praktijkervaringen van gemeenten. De kencijfers zijn landelijk (en juridisch) geaccepteerd en worden gezien als de meest betrouwbare gegevens met betrekking tot het bepalen van de verkeergeneratie en het benodigde aantal parkeerplaatsen.

Bij het gebruik van kencijfers moet rekening worden gehouden met onder meer de bereikbaarheidskenmerken van de locatie. Ook de stedelijkheidsgraad is van invloed op het aanbod en de kwaliteit van alternatieve vervoerswijzen en dus op de hoogte van het parkeerkencijfer. Onder stedelijkheidsgraad wordt verstaan het aantal adressen per vierkante kilometer. In de vermelde publicatie van het CROW worden parkeerkencijfers weergegeven onderverdeeld naar functies, de stedelijke zone en de stedelijkheidsgraad.

De resultaten van de CROW-cijfers voor De Heidehoeve zijn vervolgens getoetst aan het Verkeersbeleidsplan van de gemeente Someren.

 

» meer werk van De 4 Eijken Advies
Werk van leden
Actueel & Trends
2 december 2019
Interview in Sign+ Magazine over digitale informatie
19 oktober 2018
Het nieuwe bestuur van de Vereniging Bewegwijzering Nederland!
26 juli 2017
De Telegraaf heeft volop aandacht voor verkeersborden

Contact VBN

Distellaar 18
5467 BN Veghel
secretariaat@bewegwijzering.nl
Home Leden Werk van leden
Het belang van bewegwijzering
Aanmelden
© 2018 Vereniging Bewegwijzering Nederland
website door LaatR.IT|Disclaimer|Privacy
Inloggen