VBN – Vereniging Bewegwijzering Nederland

 

De Vereniging Bewegwijzering Nederland is een platform voor professionals en specialisten binnen het vakgebied van bewegwijzering voor het uitdragen van kennis, kwaliteit en innovatie.

 

Het platform dient voor:

  • Het evalueren van kwaliteit standaards voor producten en diensten in de sector.
  • Het genereren van ideeën voor doorontwikkeling en verbetering.
  • Sociale contacten tussen professionals in de sector.
  • Representatie van (de belangen van) de sector naar overheden, maatschappelijke organisaties en groepen waarin (potentiële) opdrachtgevers zijn verenigd.

 

De VBN omvat een fors aantal specialisten. Onderscheiden worden:

 

Consultants, die inventariseren en adviseren
Ontwerpers, die zich richten op de inhoudelijke en/of materiële planvorming
Vormgevers, met focus op de bepalende beeldelementen
Producenten/leveranciers, die de adviezen en ontwerpen van bovengenoemden materialiseren
Opdrachtgevers, met wie in nauwe samenwerking bewegwijzeringsprojecten tot stand worden gebracht

 

Bestuur en secretariaat

Michel Jonkheer

Voorzitter

LookFeel Consultancy

+31 652617967

micheljonkheer@bewegwijzering.nl

Matt van Santvoord

Bestuurslid

2D3D Design

+31 654387175

mattvansantvoord@bewegwijzering.nl

Herman de Vries

Secretaris

De Vries Project Design

+31 40 2064400

hermandevries@bewegwijzering.nl

Franka van de Gevel

Bestuurslid

AGMI Traffic & Lighting

+31 617389449

frankavandegevel@bewegwijzering.nl

Eddy Megens

Penningmeester

EMBewegwijzering

+31 619057078

eddymegens@bewegwijzering.nl

Dorien Jansen

Secretariaat

secretariaat@bewegwijzering.nl