Vereniging Bewegwijzering Nederland
HomeActueel & TrendsBewegwijzeringLeden
Zoeken:

Parkeergeleidingssysteem gemeente Oud-Beijerland

De 4 Eijken Advies

Bezoekers, die de bewegwijzeringsborden op de N217 volgen, worden geleid over de Stoutjesdijk en de Beneden Oostdijk en komen dan al rijdende automatisch in het Centrum-Zuid aan.

Veel bezoekers komen uit het zuidelijk deel van de Hoeksche Waard naar Oud-Beijerland. Dit zijn veelal repeterende bezoekers, die automatisch naar het Centrum-Zuid rijden.

Dit leidt tot volle parkeerplaatsen in het zuidelijk deel van het centrum en veel parkeren in de straten in dit deel van het centrum, wat overlast bezorgd bij de bewoners. Daarom wil de gemeente deze bezoekers graag naar de parkeervoorzieningen in het Centrum-Noord geleid zien waar meer dan voldoende plaats is.

De gemeente heeft getracht met verwijzingsborden aan de Beneden Oostdijk de bezoekers te sturen naar het Centrum-noord. Dit heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Waarschijnlijk vallen de borden onvoldoende op en volgen de bezoekers via hun navigatiesysteem de route naar het Centrum-Zuid.

De gemeente Oud-Beijerland heeft De 4 Eijken Advies gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de bezoekers te “verleiden” om naar de parkeerterreinen in het noordelijk deel van het centrum te gaan.

De 4 Eijken Advies heeft gekeken naar de bestaande situatie en uitvoerig overleg met de gemeente en het centrummanagement gehad. Daarbij zijn verschillende scenario’s besproken. Het resultaat van dit onderzoek is een eenvoudig dynamisch parkeergeleidingssysteem met VOL of VRIJ melding.

De 4 Eijken Advies heeft de gemeente Oud-Beijerland vervolgens begeleid bij het opstellen van het bestek, de aanbesteding en de invoering van het parkeergeleidingssysteem.

» meer werk van De 4 Eijken Advies
Werk van leden
Actueel & Trends
2 december 2019
Interview in Sign+ Magazine over digitale informatie
19 oktober 2018
Het nieuwe bestuur van de Vereniging Bewegwijzering Nederland!
26 juli 2017
De Telegraaf heeft volop aandacht voor verkeersborden

Contact VBN

Distellaar 18
5467 BN Veghel
secretariaat@bewegwijzering.nl
Home Leden Werk van leden
Het belang van bewegwijzering
Aanmelden
© 2018 Vereniging Bewegwijzering Nederland
website door LaatR.IT|Disclaimer|Privacy
Inloggen