Vereniging Bewegwijzering Nederland
HomeActueel & TrendsBewegwijzeringLeden
Zoeken:

Opstellen beleid en ontwerp plan toerische bewegwijzering Gemeente Almere

De 4 Eijken Advies

De afgelopen jaren is echter steeds meer gevraagd om een verbetering van de toeristische bewegwijzering. Deze vraag kwam hoofdzakelijk van de vertegenwoordigers uit het toeristische bedrijfsleven. Ook zijn er nieuwe landelijke en provinciale richtlijnen. De gemeente kan nu ook aansluiten bij deze nieuwe initiatieven op het gebied van (toeristische) bewegwijzering en zo komen tot een uniforme toeristische bewegwijzering in de provincie Flevoland. Het nieuwe beleid moet leiden tot een uniforme bewegwijzering van de toeristisch/recreatieve objecten.

 

Aanpak

Deze nota dient als toetsingskader voor de lokale toeristische bewegwijzering. Aan de hand hiervan kunnen objecten en bestemmingen geselecteerd worden die voor toeristische bewegwijzering in aanmerking komen.

Om deze selectiecriteria te kunnen definiƫren hebben gesprekken plaatsgevonden met beleidsmedewerkers van Verkeer en Openbare Ruimte en met ondernemers uit de toeristische sector. Daarnaast is gekeken naar het nieuwe beleid van de provincie Flevoland voor de toeristische bewegwijzering.

Belangrijk bij de aanpak was de structuur van de gemeente Almere in diverse delen (Stad, Haven, Poort, Hout e.d.). Dit had ook invloed op het selectiecriterium voor objecten binnen en buiten de bebouwde kom.

Het eerste concept is gepresenteerd aan een vertegenwoordiging van de toeristische sector. De daar gegeven input is verwerkt in het uiteindelijke beleidsstuk.

 

Vervolgens is het bewegwijzeringsplan voor de toeristische bewegwijzering gemaakt na het opstellen van een lijst met objecten, die voldoen aan de gestelde criteria, en een inventarisatie ter plaatse. Dit plan is besproken met de medewerkers van Toerisme en Verkeer en Beheer Openbare Ruimte.

De realisatie van het project wordt uitgevoerd door een particulier bedrijf.

» meer werk van De 4 Eijken Advies
Werk van leden
Actueel & Trends
2 december 2019
Interview in Sign+ Magazine over digitale informatie
19 oktober 2018
Het nieuwe bestuur van de Vereniging Bewegwijzering Nederland!
26 juli 2017
De Telegraaf heeft volop aandacht voor verkeersborden

Contact VBN

Distellaar 18
5467 BN Veghel
secretariaat@bewegwijzering.nl
Home Leden Werk van leden
Het belang van bewegwijzering
Aanmelden
© 2018 Vereniging Bewegwijzering Nederland
website door LaatR.IT|Disclaimer|Privacy
Inloggen