Vereniging Bewegwijzering Nederland
HomeActueel & TrendsBewegwijzeringLeden
Zoeken:

Richtlijnnotitie Toeristische Bewegwijzering Provincie Flevoland

De 4 Eijken Advies

Hierin wordende volgende onderwerpen beschreven:

• Waar dient de toeristische bewegwijzering op provinciale wegen voor.

• Wat zijn de Flevolandse uitgangspunten (afbakening, relatie met overige bewegwijzering van rijk/gemeente en toekomstige ontwikkelingen).

• Beschrijving/samenvatting landelijke richtlijnen CROW die van toepassing zijn/opgevolgd worden voor toeristische bewegwijzering op de provinciale wegen.

• Aandacht voor visualisatie vanuit CROW richtlijnen (uitstraling, symboliek).

• Specifieke Flevolandse richtlijnen/verruiming/afwijkend t.o.v. de landelijke richtlijnen.

• Afstemming met gemeenten en aantal ondernemers uit de sector.

• Aanscherping en omschrijving Flevolandse richtlijnen.

Aanleiding was de vervanging van het bestaande bewegwijzeringssysteem dat al ruim 20 jaar zijn dienst had bewezen, maar ook aangepast moest worden aan de landelijke richtlijnen.

Bij het bestaande bewegwijzeringssysteem werden ook niet-recreatieve objecten als bedrijven in het buitengebied en objecten met een lokaal karakter verwezen. De provincie wilde deze verwijzingen zo veel mogelijk niet meer terug laten komen. Er moest dus duidelijkheid komen wat wel en wat niet meer verwezen mocht worden.

Het resultaat is vastgelegd in de richtlijnnotitie “Bewegwijzering Recreatie & Toerisme Provincie Flevoland”. Met behulp van deze notitie kan de partij, die voor de provincie de bewegwijzering verzorgt, de aanvragen geheel zelfstandig afhandelen en wordt de provincie maximaal ontzorgd.

 

» meer werk van De 4 Eijken Advies
Werk van leden
Actueel & Trends
2 december 2019
Interview in Sign+ Magazine over digitale informatie
19 oktober 2018
Het nieuwe bestuur van de Vereniging Bewegwijzering Nederland!
26 juli 2017
De Telegraaf heeft volop aandacht voor verkeersborden

Contact VBN

Distellaar 18
5467 BN Veghel
secretariaat@bewegwijzering.nl
Home Leden Werk van leden
Het belang van bewegwijzering
Aanmelden
© 2018 Vereniging Bewegwijzering Nederland
website door LaatR.IT|Disclaimer|Privacy
Inloggen