Een ‘ingewikkelde puzzel subliem opgelost’

 

Een in het oog springende trap fungeert als een promenade waarlangs bezoekers bij de bibliotheek, de kunstuitleen of het café van Rozet kunnen komen.

 

De wayfinding van Mijksenaar versterkt het concept van de trap als promenade.

 

Rozet kwam in nauwe samenwerking tussen de architect, de interieurarchitect en Mijksenaar in een zeer kort tijdsbestek tot stand.

 

Bekijk de case (https://www.mijksenaar.com/project/rozetarnhem-2/)

 

 

Mijksenaar wayfinding experts

Anne Frankstraat 31
1018 DM Amsterdam

+31 20 6914729

office@mijksenaar.com

www.mijksenaar.com