Advies bewegwijzering buitenruimte Brabanthallen

 

De Brabanthallen kent verschillende bezoekersgroepen: Auto’s, bussen, vrachtauto’s, fietsers en voetgangers. Fietsers, voetgangers en bussen zijn hoofdzakelijk bezoekers, maar bij de auto’s moet onderscheid gemaakt worden in MIVA’s, VIP’s, Taxi’s, Standhouders, CREW en Artiesten. En deze kunnen naar verschillende ingangen of parkeerterreinen verwezen moeten worden.

 

Ieder Evenement heeft een ander bezoekerspatroon en dat maakt het logistieke vraagstuk gecompliceerd. Wat nodig is, is een flexibele permanente en/of een permanente flexibele bewegwijzering. We hebben onderzocht waar het accent op moet komen te liggen: Op het permanente of op het flexibele.

 

In eerste instantie hebben we gekeken kijken naar de lay-out van het terrein, het gebruik van de verschillende parkeerterreinen en naar de ligging van de ingangen. Vervolgens hebben we de infrastructuur voor de diverse verkeersgroepen in kaart gebracht, waarbij we kruising van verkeer zo veel mogelijk moeten voorkomen om daarmee te zorgen voor een soepele en snelle afhandeling van het verkeer: Zowel van buiten naar binnen als van binnen naar buiten!

 

Hierbij was het van belang dat iedereen buiten zijn vertrouwde kaders durfde te denken. Daarom hebben we in de beginfase een aantal brainstormsessies gehouden over ideeën en mogelijke aanpassingen en oplossingen.

 

Tenslotte hebben we voorstellen voor de diverse onderwerpen opgesteld.

 

De 4 Eijken Advies

Dr. Van der Voortsingel 7
5461 AM Veghel

T+31 622977187

info@de4eijken.nl

de4eijken.nl/

 

Contactpersoon: Rob Eijkemans